• Vrijwilligersbeleid 2023/2024

  Vrijwilligersbeleid KV KIOS

  KIOS is een sportvereniging en deze kunnen niet zonder vrijwilligers. Daarom verwachten wij ook dat alle korfballende leden hun steentje hieraan bijdragen. Dit kan op allerlei verschillende manieren. Er zit altijd wel iets bij dat goed bij je past. Op deze manier kunnen wij samen een mooi seizoen beleven met veel spannende wedstijden en gezellige feestjes.

   

  Te behalen punten

  Het vrijwilligersbeleid bestaat uit een puntensysteem, waarbij voor elke vrijwilligerstaak punten verdiend kunnen worden. Elk korfballend-lid van KV KIOS moet een aantal vrijwilligerspunten verdienen. Leden van 19 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun vrijwilligerspunten. Hierbij is het niet toegestaan dat andere personen (bijvoorbeeld ouders of partner) vrijwilligerspunten verdienen op naam van een ander lid. Voor leden van 18 jaar en jonger zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het behalen van de punten van hun kind. Hierbij is vanzelfsprekend wel toegestaan dat het kind zelf al vrijwilligerspunten mag verdienen. Het aantal te behalen punten is afhankelijk van het soort lidmaatschap dat u heeft. In de tabel hieronder is te vinden hoeveel punten er verdiend moeten worden per soort lid.

   

  Lid

  Aantal punten

  Spelend-lid

  5

  Meerdere spelende leden uit 1 gezin/huishouden met minimaal 1 jeugdlid. Totaal punten te behalen voor dit gezin/huishouden:

  7

  Uitsluitend train-lid

  3

  Nieuwe Leden

  2

  Kangoeroes

  2

  Niet-spelend-lid / Erelid

  0

   

  Toelichting tabel: “Meerdere spelende leden uit 1 gezin/huishouden met minimaal 1 jeugdlid. Totaal punten te behalen voor dit gezin/huishouden:” Deze regel is van toepassing als 2 of meer van uw kinderen spelend-lid zijn van KV KIOS of als uzelf en 1 of meer van u kinderen spelend lid zijn. In dit geval hoeft u niet per spelend-lid 5 punten te verdienen, maar met uw gezin een totaal van 7 punten. Daarnaast wordt u uitsluitend in het 1ste seizoen als spelend-lid aangemerkt als nieuw lid.

   

  Vrijwilligerstaken

  De vrijwilligerstaken zijn verdeeld in drie categorieën. Taken die het hele jaar door verantwoordelijkheid en aandacht vragen, noemen we jaartaken (JT). Hier krijgt u in totaal 5 vrijwilligerspunten voor. Daarnaast hebben we tussentaken (TT) die een paar piekmomenten in het seizoen bevatten, maar niet het hele jaar verantwoordelijkheid en aandacht vragen. Bij het uitvoeren van deze taken krijgt u ongeveer de helft van het aantal punten van een jaartaak. Als laatste hebben we de kleine taken (KT), dit zijn korte taken die geen grote verantwoordelijkheid meedragen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een bardienst. Voor deze taken krijgt u 1 punt.

  In de tabel onderaan de pagina is te vinden welke vrijwilligerstaken er zijn binnen KV KIOS en hoeveel punten hiervoor te verdienen zijn.

   

  Invoeren vrijwilligerspunten

  De vrijwilligerspunten worden bijgehouden in de KNKV app. Dit is dezelfde app als waar de wedstijdzaken (wedstrijdprogramma, uitslagen etc.) te vinden zijn. Hierdoor kunt u zelf in uw app zien hoeveel vrijwilligerspunten u toegewezen heeft gekregen. Daarnaast kunt u in hetzelfde scherm zien hoeveel punten u in totaal dit seizoen moet verdienen. Dit is met uitzondering van de gezinnen die 7 punten moet behalen. Deze koppeling kan niet via het programma worden gemaakt, dus deze wordt op de achtergrond gedaan.

  Het toewijzen van de vrijwilligerspunten is een handmatig proces, dus om dit werk behapbaar te maken worden de vrijwilligerspunten 3x per jaar toegewezen. Hierdoor kunnen we 2 tussenstanden per jaar uitdraaien en natuurlijk de eindstand. De eerste tussenstand wordt uitgedraaid aan het eind van de eerste helft veld (najaar). De tweede tussenstand wordt uitgedraaid aan het eind van de zaal en de eindstand wordt uitgedraaid aan het eind van de 2de helft veld (voorjaar). In de tabel hieronder is per vrijwilligerstaak te zien bij welke tussenstand deze vrijwilligers taak is ingevoerd. De meeste taken worden meteen bij de eerste tussenstand al ingevoerd, maar niet alle taken kunnen meteen worden ingevoerd. Zo kan bijvoorbeeld de taak zaaldienst pas aan het eind van de zaal worden ingevoerd. Er zijn ook taken zoals bijv. “ledenwerving activiteithulp” waar bij elke tussenstand wordt gecontroleerd of er de afgelopen periode punten zijn verdiend door leden.

  Aankomende periode zal er getest worden of leden zich kunnen inschrijven op vrijwilligerstaken via de KNKV-app. Dit heeft als voordeel dat leden meteen na het uitvoeren van de taak een punt toegeschreven krijgen.

   

  Tussenstanden

  Het vrijwilligersbeleid is in het leven geroepen om alle leden hun steentje bij te laten dragen, onder het motto “vele handen maken licht werk”. Bij de tussenstanden en eindstand zal dus voornamelijk gefocust worden op de leden die niet op koers liggen om hun vrijwilligerspunten te behalen. De tussenstanden en eindstand zal worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan op basis van de standen altijd aanvullende acties uit voeren. De standaard acties die altijd uitgevoerd zullen worden per tussenstand zijn hieronder te vinden:

  Tussenstand eind 1ste helft veld (najaar): De leden die 0 of 1 punt hebben gehaald zullen in een persoonlijk bericht worden aangemoedigd om zich in de rest van het seizoen meer in te zetten voor onze club.

  Tussenstand eind zaal: De leden met 0 tot 3 punten worden er in een persoonlijk bericht op aangesproken dat ze nog niet op koers liggen hun minimaal te behalen punten te behalen. Het belang van vrijwilligers bij een sportclub wordt nogmaals benadrukt. Daarnaast krijgen de teamouders een lijst toegestuurd met een tussenstand van hun team. Op deze manier kan de teamouder de leden die nog niet het minimaal aantal punten behaald hebben, proberen in te delen voor bijvoorbeeld de laatste bardienst.

  Eindstand: Leden die niet het minimaal behaalde punten hebben gehaald worden hier persoonlijk op aangesproken. Er wordt samen met het lid besproken waarom het niet gelukt is om het minimaal punten te behalen en welke taken zij volgend jaar willen/kunnen gaan uitvoeren om hun minimaal te behalen punten wel te behalen.

   

  Hoe kan ik mij aanmelden voor bepaalde vrijwilligerstaken?

  Voor kleine vrijwilligerstaken zult u automatisch worden ingedeeld (als u geen andere vrijwilligerstaken uitvoert) of worden gevraagd door de teamouder. Als u interesse heeft in tussentaken en jaartaken kan het soms lastig zijn de juiste persoon binnen KV KIOS aan te spreken. In dit geval kunt u een mail sturen naar vrijwilligers@kvkios.nl. U zult dan in contact worden gebracht met de juiste persoon.

  Voor vragen of opmerkingen betreft het vrijwilligersbeleid neem contact op met vrijwilligers@kvkios.nl.

   

  Algemeen

  Invoer-moment is na

  Taak

  Korte uitleg

  Soort

  Punt

  1ste half veld

  Zaal

  2de half veld

  Bardienst

  Een kantinedienst draaien waarbij u consumpties verkoopt in de KIOS-kantine

  KT

  1

  x

   

  x

  Bestuur

  Zitting nemen in het bestuur van KV KIOS (1x per mnd vergaderen)

  JT

  5

  x

   

   

  Bestuur - administratief/secr.

  Administratieve ondersteuning van het bestuur

  JT

  5

  x

   

   

  Bondsscheidsrechter

  Namens KIOS op wedstrijdniveau een wedstrijd fluiten bij een andere korfbalvereniging

  KT

  1

  x

  x

  x

  Commissiehulp op projectbasis

  Ondersteuning aan commissies op projectbasis

  TT

  2

  x

  x

  x

  Coördinatie teamcoördinatoren

  Contactpersoon naar teamcoördinatoren en bestuur

  JT

  5

  x

   

   

  Feestactiviteit - hulp

  Begeleiding/ op- en afbouwen

  KT

  1

  x

  x

  x

  Feestcommissie

  Het organiseren van activiteiten en feesten voor sen/jun/ouders leden

  TT

  3

  x

   

   

  Grote Clubactie

  1x per jaar, organisatie, boekjes met loten bestellen, uitdelen, innemen en verwerken

  TT

  3

  x

   

   

  Grote schoonmaak/klusdag

  Schoon- en gebruiksklaar maken van de accommodatie/evt. achterstallig onderhoud

  KT

  1

   

   

  x

  Invalcoach bij jeugdwedstrijd

  Het coachen van een wedstrijd bij afwezigheid vaste coach

  KT

  1

  x

  x

  x

  Jubileumcommissie

  Organiseren festiviteiten rondom jubileum KIOS

  TT

  3

  x

   

   

  Jury

  Jury taken bij zaalwedstrijden KIOS 1

  KT

  1

   

  x

   

  Kampcommissie

  Organisatie KIOS-kamp. Regelen locatie, vervoer, div. indelingen, kampleiding etc.

  TT

  3

  x

   

   

  Kampioenencoördinator

  Coördineren wanneer er teams kampioen worden. Regelen uitdelen medailles, taart bestellen, alles iom trainer/coach.

  TT

  2

  x

   

   

  Kampleiding

  Leidinggeven tijdens het kampweekend. Regelen van activiteiten tijdens dit weekend.

  KT

  1

   

   

  x

  Kantinecommissie

  Inroosteren bardienst, bijhouden voorraad kantine.

  JT

  5

  x

   

   

  Kascontrole

  1x per jaar, controleren kas KIOS

  KT

  1

  x

   

   

  Kluscommissie

  Dagelijks onderhoud accommodatie KV KIOS

  JT

  5

  x

   

   

  Klushulp

  Meehelpen met klussen voor KIOS

  KT

  1

  x

  x

  x

  KT2 begeleider

  Begeleiden van KT2 cursisten

  TT

  2

   

   

  x

  Ledenwervingsactiviteit

  Hulp bij ledenwervingsactiviteiten, bijv. sportfair

  KT

  1

  x

  x

  x

  Ledenwervingscommissie

  Het organiseren en coördineren van ledenwervingsactiviteiten

  JT

  5

  x

   

   

  Materiaal beheer

  Beheren en indien nodig inkopen ballen, korven, palen, voetstukken.

  TT

  3

  x

   

   

  Meerkamp organisatie

  Organiseren meerkamp. Bedenken oefeningen, regelen leiding, medailles regelen. (1x per jaar)

  KT

  1

   

  x

   

  NACJ-commissie

  Zitting nemen in de NACJ-commissie. Het maandelijks organiseren van een activiteit voor de KIOS-jeugd. (1x per mnd vergaderen).

  TT

  3

  x

   

   

  Narcissenactie

  Organisatie narcissenactie. Promotie van de actie. Bestellen en coördineren uitlevering narcissen.

  TT

  2

  x

   

   

  Palen verhuizen veld/ zaal

  Palen korven en ballen verhuizen van veld naar zaal en vice versa

  KT

  1

   

  x

   

  Scheidsrechter jeugd

  Het fluiten van jeugdwedstrijden van KIOS.

  KT

  1

  x

  x

  x

  Scheidsrechter sen/jun

  Het fluiten van senioren/junioren-wedstrijden van KIOS.

  KT

  1

  x

  x

  x

  Scheidsrechters begeleider

  Begeleiden van nieuwe scheidsrechters voor en tijdens de wedstijd

  TT

  3

  x

   

   

  Scheidsrechterschema

  Het maken van een scheidsrechterschema. Zorgen dat er voor elke thuiswedstrijd een scheidsrechter is ingeroosterd.

  TT

  3

  x

   

   

  Schoolkorfbal hulp

  Helpen tijdens het toernooi. Bijv. fluiten, EHBO, bardienst, bemanning div. stands, op- en afbouwen)

  KT

  1

   

   

  x

  Algemeen

  Invoer-moment is na

  Taak

  Korte uitleg

  Soort

  Punt

  1ste half veld

  Zaal

  2de half veld

  Schoolkorfbalcommissie

  Het organiseren van het schoolkorfbaltoernooi.

  TT

  3

  x

   

   

  Schoonmaak

  Schoonmaken clubgebouw KIOS-kantine en kleedkamers, keuken en toiletten.

  KT

  1

  x

   

  x

  Schoonmaakrooster

  Het samenstellen van het schoonmaakrooster. Zorgen dat het rooster in het weekbericht komt te staan.

  KT

  2

  x

   

   

  Schotklok

  Taak schotklok bij zaalwedstrijd KIOS 1

  KT

  1

   

  x

   

  Shirt beheer

  Nieuwe leden een shirt geven, zorgen dat oude leden hun shirt inleveren, zorgen voor doorstroming (qua maat) van de shirts.

  TT

  3

  x

   

   

  Sleutel afhaalpunt

  Afhaalpunt voor sleutels KIOS-kantine of zaalkasten.

  TT

  2

  x

   

   

  Sponsorcommissie

  Coördinatie en facturatie huidige sponsoren. Werven van nieuwe sponsoren.

  JT

  5

  x

   

   

  Supportersclub

  Regelen sfeeractie rondom de wedstijden van (voornamelijk) KIOS 1

  TT

  2

  x

   

   

  Teammanager selectie

  Ondersteunen senioren selectie KIOS 1/2. Wedstrijd-administratie, wedstrijdshirts, waterflessen/fruit etc.

  TT

  3

  x

   

   

  Teamcoördinator/ Teamouder

  Teamouder die rijdienst, zaaldienst schema's maakt, wassen rouleert en reminders geeft voor schoonmaak kantinediensten en veldwacht

  JT

  5

  x

   

   

  Teamcoördinator/Teamouder (Deel)

  2 Teamouders, die samen de rijdienst, zaaldienst schema's maakt, wassen rouleert en reminders geeft voor schoonmaak kantinediensten en veldwacht.

  TT

  3

  x

   

   

  Technische Commissie

  Zitting nemen in de commissie. Verantwoordelijk voor technisch beleid senioren.

  JT

  5

  x

   

   

  Technische commissie Jeugd

  Zitting nemen in de commissie. Verantwoordelijk voor het technisch beleid voor de jeugd.

  JT

  5

  x

   

   

  Tijdswaarnemer

  Taak tijdswaarnemer bij zaalwedstrijden KIOS 1

  KT

  1

   

  x

   

  Trainer/coach

  Het vast trainen en coachen van een team.

  JT

  5

  x

   

   

  Training juryvoorzitter

  Bijwonen training juryvoorzitter

  KT

  1

   

  x

   

  Vertrouwenscontactpersoon

  Opvang en begeleiding van personen die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

  JT

  5

  x

   

   

  Vrijwilligercoördinatie

  Invoeren van de vrijwilligerspunten en resultaten aan bestuur doorgeven

  JT

  5

  x

   

   

  Vuilcontainer buiten zetten

  Vuilcontainer in de gaten houden en afvalbedrijf afroepen als container vol zit.

  TT

  3

  x

   

   

  Wasouder

  Wassen van wedstrijdshirts gehele team. (Minimaal 5x per seizoen)

  KT

  1

  x

  x

  x

  Web team

  Het up-to-date houden van de website en social media van KV KIOS

  TT

  3

  x

   

   

  Wedstrijdsecretariaat Jeugd

  Aanschrijvingen van wedstrijden in het weekbericht. Regelen van reserves. Wedstrijden verplaatsen.

  JT

  5

  x

   

   

  Weekbericht

  Het samenstellen van het weekbericht (1x per week)

  JT

  5

  x

   

   

  Zaalcommissaris

  Coördineren zaaldienst. Scheidrechters verwelkomen. Hulp bij tribune opzetten.

  KT

  1

   

  x

   

  Zaaldienst

  Palen opzetten, stand bijhouden, beheer ballen.

  KT

  1

   

  x

   

  Zaaldienstrooster samenstellen

  Rooster maken voor de zaaldienst aan de hand van speelschema.

  KT

  2

  x