• KV KIOS Vertrouwenscontactpersoon

  KIOS: Veilig en Sportief korfballen is ons streven 

   

  Inleiding: 

  KIOS wil een club zijn waarin alle leden, ouders en bezoekers zich veilig kunnen voelen om te spelen en te verblijven. Uitgangspunt is dat spelers op een gezellig manier en binnen ieders persoonlijke mogelijkheden kunnen korfballen. Ouders en bezoekers willen van het korfbalspel kunnen genieten. Korfbal is van oudsher een sport met een, ten opzichte van andere sporten, meer dan gemiddeld vriendelijk en sociaal veilig karakter. Dit is een belangrijke eigenschap van onze sport en we willen ons inspannen om dat zo te houden. 

  Enthousiasme, plezier en ontspanning zijn hierbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het korfballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KIOS een vereniging is waar we met zijn allen trots op mogen zijn. 

  Bij veiligheid gaat het zowel om fysieke veiligheid, als om mentale veiligheid. Zo gaan we bij KIOS respectvol met elkaar om, tolereren we geen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en  pestgedrag en zijn we ons bewust dat we een verantwoordelijkheid naar onze minderjarige leden hebben. Het doel is een veilig sportklimaat, vooral voor onze jeugdspelers. 

  Respectvol met elkaar omgaan 

  • Normaal met elkaar om gaan vindt iedereen gewoon. Maar wat betekent dat nu eigenlijk in woord en gedrag? Als vereniging willen wij op een positieve en sportieve wijze bekend staan binnen de korfbalwereld. Met respect naar onze omgeving en bijbehorend gedrag denken wij dat te kunnen realiseren. Een aantal dingen is hierbij belangrijk: 
  • Wij zijn enthousiast, voor korfbal, voor ons eigen team en voor de tegenstander. En ook langs de lijn zijn wij enthousiast, we moedigen beide teams positief aan. Maar ons enthousiasme wordt niet te fanatiek. 
  • Wij spelen sportief, met respect voor de tegenstander. Wij waarderen sportief spel en mooie acties, ook die van de tegenstander. Een winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Daarom nemen we verlies sportief op. En bij winst behandelen wij onze tegenstander met respect. Aanmoedigingen langs de lijn zijn positief en opbouwend. 
  • Sport is voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. En bij een teamsport is de speler er voor het team en het team er voor de speler. Wij trainen en spelen om beter te worden, en doen dat met volle inzet. Maar bij al die inspanning hoort ook plezier, met ons team, met onze trainers, met onze ouders en met alle andere vrijwilligers die ervoor zorgen dat korfbal vooral ook een leuke activiteit is. Bij de training, in de wedstrijd, langs het veld, in het clubhuis, bij alle andere activiteiten van de club: zonder een plezierige stemming zou het een stuk minder leuk zijn op onze club. 
  • Wij juichen als wij een doelpunt maken, zijn soms boos als er een tegendoelpunt valt, zijn blij als wij winnen en wij balen als wij een wedstrijd verliezen. Allemaal emoties, dat hoort bij sport. Maar hoe emotioneel wij ook worden, wij zullen ons nooit misdragen. Niet naar medespelers, niet naar de tegenstander, niet naar de scheidsrechters en niet naar het (andere) publiek langs de zijlijn. En natuurlijk reageren wij onze emoties niet af op het materiaal, het clubgebouw of op bezittingen van anderen. 
  • Wij korfballen bij KIOS, onze club. Allemaal zijn wij ambassadeurs van KIOS, en wij zorgen er in ons gedrag voor dat KIOS door iedereen gezien wordt als een plezierige, sportieve en gezellige korfbalvereniging, waar prestatie en ontspanning heel goed samengaan. Zowel bij KIOS, als op bezoek bij een andere vereniging, zullen wij door ons gedrag de goede naam van onze club niet beschadigen. 
  • Iedereen is verschillend, ook wij. Dat geldt voor mensen, en dat geldt ook voor korfbalverenigingen. En dat is leuk, want zonder verschillen zou het maar een saaie boel zijn. Daarom accepteren wij verschillen en behandelen wij mensen, teams en clubs niet anders omdat ze anders zijn of zich anders dan wij gedragen. Wij discrimineren nooit en laten iedereen in zijn of haar waarde. 
  • Binnen KIOS gedragen alle leden en ouders zich met inachtneming van de omschreven aspecten. En, ook belangrijk, wij vinden het heel normaal om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en rekening te houden met elkaar; ook dat is respect! 

   

  (seksueel) Grensoverschrijdend gedrag 

  Wij willen dat al onze spelers zich veilig en prettig kunnen voelen op KIOS. Daarom voert KIOS een beleid om ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of pesten, zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van dat beleid is ook dat we hebben nagedacht hoe we handelen, als er sprake is van een incident. Voor dit beleid zijn we een protocol aan het ontwikkelen.  

  Het is de bedoeling dat het beleid en het bijbehorende protocol breed gedragen wordt binnen onze vereniging en wij verwachten dan ook dat een ieder verbonden aan onze vereniging deze regels als onderdeel van onze normen en waarden respecteert. 

  Vertrouwenscontactpersonen 

  Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of gevoelens dieper. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met familie, vrienden, teamgenoten, trainers of bestuursleden, of je wilt advies over mogelijke stappen, dan kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon.  

  Wanneer kan een vertrouwenscontactpersoon je helpen?        

  Als het vertrouwen in een ander er niet is of er is angst om over het probleem te praten. Problemen kunnen over jezelf gaan maar het kan ook zijn dat jij je zorgen maakt over iemand anders. De vertrouwenscontactpersonen kunnen je dan misschien helpen en willen samen met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen. Vertrouwenscontactpersonen behandelen jou en jouw vraag/probleem vertrouwelijk.   

  Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is. Wat zeker niet normaal is, zijn bijvoorbeeld de volgende zaken: 

  • Discriminatie 

  • Pesten 

  • Agressie en geweld 

  • Machtsmisbruik 

  • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie 

  • Diefstal 

  • Drugsgebruik op het korfbalterrein 

  • Wetsovertredingen 

  Maar ook wanneer je een ander probleem of een vraag hebt, is er de mogelijkheid om een vertrouwenscontactpersoon te benaderen. Geen enkel probleem is het niet waard om opgelost te worden: de vertrouwenscontactpersoon wil graag proberen hieraan een bijdrage te leveren! Je kunt bij ons terecht als je een van bovengenoemde problemen ervaart en je dat niet met je teamgenoten, familie of vrienden wilt of kunt bespreken of als je hulp nodig hebt om tot een oplossing te komen. 

  Wat zijn de taken van de vertrouwenscontactpersoon? 

  • Wij zijn aanspreekpunt voor alle leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met ongewenst gedrag binnen de vereniging worden geconfronteerd; 

  • Wij staan de persoon/personen in kwestie bij door goed te luisteren en te informeren over de verschillende mogelijkheden. 

  • Indien nodig of gewenst verwijzen en/of te begeleiden we de persoon/personen in kwestie naar gespecialiseerde hulpinstanties.  

  • We zullen het bestuur adviseren, gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties. 

  Vertrouwelijkheid en verslaglegging 

  Alle zaken die bij de vertrouwenscontactpersoon worden aangekaart worden vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder het bestuur) ingelicht over zaken, wanneer de betrokkene(n) hiervoor duidelijk toestemming geven en/of wanneer er sprake is van overtreding van de wet.  

  De vertrouwenscontactpersoon werkt volledig onafhankelijk maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van KV KIOS. De vertrouwenscontactpersoon brengt in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering een geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur. 

  Contact 

  Onze vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor en kunnen je advies geven over welke stappen je kunt nemen bij lastige situaties. De berichten die je naar onze vertrouwenscontactpersonen stuurt zijn vertrouwelijk en alleen zichtbaar voor hen.   

  Mijn naam is Yvonne Vos, ik ben als junior gaan korfballen bij MIK Amsterdam. Toen we naar Nieuw Vennep verhuisden zijn wij  (mijn man en ik) bij KIOS gaan korfballen, dat was rond 1995. Bij KIOS ben ik actief geweest als jeugd trainer, zat ik jaren in de nevenactiviteiten-commissie voor de jeugd en niet te vergeten ging ik mee als kampleidster. Ik ben getrouwd met Casper, ook een korfballer en onze zoon Jeroen korfbalt ook bij KIOS. Ik ben verpleegkundige en heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt, nu werk ik een paar uur in de week voor Saar aan huis.  

  Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon bij de sportclubs is in deze tijd erg belangrijk. Een veilige sportomgeving voor iedereen!! Graag wil ik mij samen met Elsemieke en Marleen hiervoor inzetten bij Kios. 

  Mijn naam is Elsemieke van der Velden. Je kunt mij kennen als supporter langs de korfballijn voor mijn oudste twee dochters. Ik ben moeder van 3 meiden en getrouwd met Andries. Ik ben dertien jaar verpleegkundige en nu werkzaam in het Spaarne Gasthuis. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen, zingen en leuke uitjes te ondernemen samen met mijn gezin/ familie en vriendinnen.  

  Als vertrouwenscontactpersoon kan ik mij meer inzetten en verdiepen in de sportvereniging Kios. Wat mij betreft een mooie aanvulling op mijn werk en mijn persoonlijke eigenschappen. Heel fijn om dit samen met Yvonne en Marleen te gaan doen. 

  Mijn naam is Marleen Reedijk. Korfballen doe ik al sinds mijn zesde levensjaar.  Daarnaast houd ik erg van mountainbiken en wandelen (in de bergen). Ik ben sinds 2012 betrokken bij Kios en korfbal momenteel samen met mijn partner Miquel in KIOS 5 . Onze (zes) kinderen zijn ook erg sportief. Wij staan vaak langs de lijn bij voetbal- en korfbalwedstrijden.  

  Verder werk ik als Persoonlijk Begeleider met verstandelijk gehandicapten en daarnaast volg ik een HBO-opleiding. Ik bied graag een luisterend oor en vind het fijn om met anderen in gesprek te gaan. Ik ben serieus, zorgzaam en empathisch. Elsemieke, Yvonne en ik zijn er voor jou!! 

  Je kunt ons altijd mailen of even aanspreken. Vraag in de mail alleen of we contact met jou willen op nemen, vertel jouw verhaal nog niet in de mail. Eén van ons neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op om een afspraak in te plannen. 

  We zijn bereikbaar via: kvkiosvertrouwenspersoon@gmail.com 

  Wil je meer lezen over een veilig sportklimaat, dat kan via onderstaande linkjes: