• KV KIOS Vertrouwenscontactpersoon

  Vertrouwenscontactpersoon

  KIOS: Veilig en Sportief korfballen is ons streven

  Inleiding

  KIOS wil een club zijn waarin alle leden, ouders en bezoekers zich veilig kunnen voelen om te spelen en te verblijven. Uitgangspunt is dat spelers op een gezellig manier en binnen ieders persoonlijke mogelijkheden kunnen korfballen. Ouders en bezoekers willen van het korfbalspel kunnen genieten. Korfbal is van oudsher een sport met een, ten opzichte van andere sporten, meer dan gemiddeld vriendelijk en sociaal veilig karakter. Dit is een belangrijke eigenschap van onze sport en we willen ons inspannen om dat zo te houden.

  Enthousiasme, plezier en ontspanning zijn hierbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het korfballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KIOS een vereniging is waar we met zijn allen trots op mogen zijn.

  Bij veiligheid gaat het zowel om fysieke veiligheid, als om mentale veiligheid. Zo gaan we bij KIOS respectvol met elkaar om, tolereren we geen seksueel grensoverschrijdend gedrag en geen pestgedrag en zijn we ons bewust dat we een verantwoordelijkheid naar onze minderjarige leden hebben. Het doel is een veilig sportklimaat, vooral voor onze jeugdspelers.

   

  Welke onderdelen dragen bij aan een veilig klimaat?

  Bij het realiseren van een veilig klimaat kunnen we denken aan verschillende aspecten:

  • Aandacht voor het respectvol met elkaar omgaan
  • Aandacht voor het tegengaan van pesten
  • Richtlijnen seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Verantwoord omgaan met de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd.

   

  Aandacht voor het respectvol met elkaar omgaan

  Normaal met elkaar om gaan vindt iedereen gewoon. Maar wat betekent dat nu eigenlijk in woord en gedrag? Als vereniging willen wij op een positieve en sportieve wijze bekend staan binnen de korfbalwereld. Met respect naar onze omgeving en bijbehorend gedrag denken wij dat te kunnen realiseren. Een aantal dingen is hierbij belangrijk:

  Wij zijn enthousiast, voor korfbal, voor ons eigen team en voor de tegenstander. En ook langs de lijn zijn wij enthousiast, we moedigen beide teams positief aan. Maar ons enthousiasme wordt niet te fanatiek.

  Wij spelen sportief, met respect voor de tegenstander. Wij waarderen sportief spel en mooie acties, ook die van de tegenstander. Een winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Daarom nemen we verlies sportief op. En bij winst behandelen wij onze tegenstander met respect. Aanmoedigingen langs de lijn zijn positief en opbouwend.

  Sport is voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. En bij een teamsport is de speler er voor het team en het team er voor de speler. Wij trainen en spelen om beter te worden, en doen dat met volle inzet. Maar bij al die inspanning hoort ook plezier, met ons team, met onze trainers, met onze ouders en met alle andere vrijwilligers die ervoor zorgen dat korfbal vooral ook een leuke activiteit is. Bij de training, in de wedstrijd, langs het veld, in het clubhuis, bij alle andere activiteiten van de club: zonder een plezierige stemming zou het een stuk minder leuk zijn op onze club.

  Wij juichen als wij een doelpunt maken, zijn soms boos als er een tegendoelpunt valt, zijn blij als wij winnen en wij balen als wij een wedstrijd verliezen. Allemaal emoties, dat hoort bij sport. Maar hoe emotioneel wij ook worden, wij zullen ons nooit misdragen. Niet naar medespelers, niet naar de tegenstander, niet naar de scheidsrechters en niet naar het publiek langs de zijlijn. En natuurlijk reageren wij onze emoties niet af op het materiaal, het clubgebouw of op bezittingen van anderen.

  Wij korfballen bij KIOS, onze club. Allemaal zijn wij ambassadeurs van KIOS, en wij zorgen er in ons gedrag voor dat KIOS door iedereen gezien wordt als een plezierige, sportieve en gezellige korfbalvereniging, waar prestatie en ontspanning heel goed samengaan. Zowel bij KIOS, als op bezoek bij een andere vereniging, zullen wij door ons gedrag de goede naam van onze club niet beschadigen.

  Iedereen is verschillend, ook wij. Dat geldt voor mensen, en dat geldt ook voor korfbalverenigingen. En dat is leuk, want zonder verschillen zou het maar een saaie boel zijn. Daarom accepteren wij verschillen en behandelen wij mensen, teams en clubs niet anders omdat ze anders zijn of zich anders dan wij gedragen. Wij discrimineren nooit, en laten iedereen in zijn of haar waarde.

  Binnen KIOS gedragen alle leden en ouders zich met inachtneming van de omschreven aspecten. En, ook belangrijk, wij vinden het heel normaal om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en rekening te houden met elkaar; ook dat is respect!

  Aandacht voor het tegengaan van pesten

  Uitgangspunt is dat er niet gepest wordt. Mochten er toch signalen zijn van pestgedrag, dan zullen we daar direct mee aan de slag gaan. Het is belangrijk dat wij als KIOS-leden deze verantwoordelijkheid samen dragen en meteen reageren op pestsignalen bij/van wie dan ook. Wij houden ons aan het pestprotocol.

  Richtlijnen seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Wij willen dat onze spelers zich veilig en prettig kunnen voelen op KIOS. Daarom voert KIOS een beleid om ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van dat beleid is ook dat we hebben nagedacht hoe we handelen, als er sprake is van een incident.

  De hoofdlijnen van het beleid:

  • We maken ongewenst gedrag bespreekbaar.
  • We willen een VOG voor alle bestaande en nieuwe trainers.
  • We leggen vast wat we doen als een VOG niet wordt afgegeven (sancties).
  • We hebben binnen de vereniging een verantwoordelijke voor de VOG-administratie.
  • We leggen vast wat toelaatbaar is en wat niet, brengen risico‚Äôs in kaart en regelen preventie.
  • We hebben een meldprotocol.
  • We hebben een vertrouwenscontactpersoon.
  • We organiseren trainersbijeenkomsten en maken daarbij evt. gebruik van de mogelijkheden die de KNKV biedt (workshop preventie van seksuele intimidatie).
  • We houden jaarlijks een evaluatie van het beleid voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in het bestuur.

  Verantwoord omgaan met de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd

  Hierbij denken we vooral aan de jeugdkampen die jaarlijks door KIOS worden georganiseerd. Om de veiligheid tijdens de jeugdkampen te waarborgen moet er aandacht worden besteed aan de begeleiding bij die kampen. Denk aan de volgende aspecten:

  • Een evenwichtige samenstelling van de begeleidende staf (m/v-verhouding, leeftijd).
  • Voldoende begeleidende staf t.o.v. het aantal deelnemende kinderen.
  • Voldoende EHBO-kennis in de begeleidende staf.
  • Afspraak maken wie de BOB is in de begeleidende staf.
  • Voltallige leiding in bezit van VOG.

  Gedragsregels voor de trainer/coach

  De trainer/coach:

  • Heeft voorbeeldfunctie binnen het team.
  • Verzorgt het afhandelen van het wedstrijdformulier of controleert dit.
  • Neemt deel aan de trainersbijeenkomsten die binnen KIOS worden georganiseerd.
  • Vraagt hulp aan de TCJ en/of vertrouwenscontactpersoon bij ruzie, wangedrag of andere problemen binnen het team.
  • Stelt ouders (eventueel met hulp van de vertrouwenscontactpersoon) op de hoogte van problemen met betrekking tot hun kind.

  Gedragsregels voor de ouders/verzorgers

  De ouder/verzorger:

  • Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  • Voert zijn rijbeurt op een verantwoorde en veilige manier uit.
  • Zorgt ervoor dat trainers/coaches op de hoogte zijn van bijzonderheden over het kind waar rekening mee gehouden moet worden. En biedt ondersteuning aan de trainer daar waar nodig is.
  • Toont bereidheid tot het verrichten van enige taken voor KIOS.

  Dit initiatief en het bijbehorende plan wordt breed gedragen binnen onze vereniging en wij verwachten dan ook dat een ieder verbonden aan onze vereniging deze regels als onderdeel van onze normen en waarden respecteert.

  Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gesteld/gestuurd aan onze vertrouwenscontactpersonen, Tjitske Wilken & Yvonne Vos of mail naar kvkiosvertrouwenspersoon@gmail.com).