• Contributie KV KIOS

  Contributies 2023/2024

  Op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2 oktober 2023 zijn de contributies voor het nieuwe seizoen vastgesteld:

   

                                                           A              B 

  Senioren (19 jaar en ouder)          € 286,00   / € 296,00

  Senioren zaal (19 jaar en ouder)   € 214,00   / € 224,00

  Senioren Midweek/AR                   € 171,00   / € 181,00

  Junioren (16 t/m 18 jaar)             € 221,00   / € 231,00

  Aspiranten (12 t/m 15 jaar)          € 180,00   / € 190,00

  Pupillen (6 t/m 11 jaar)                € 165,00   / € 175,00

  Kangoeroes (4 t/m 5 jaar)             €  56,00   / €   66,00

  Korfbalfitleden                              € 102,00   / € 112,00

  Niet spelende leden                       € 85,00   / €   95,00

   

  Kolom A geldt voor leden, die de contributie in één keer automatisch laten incasseren (eind oktober) en voor leden, die de contributie zelf overmaken voor 31 oktober 2023. Voor betaling na die datum geldt het hogere tarief volgens kolom B. Kolom B geldt ook voor leden, die de contributie in 4 termijnen laten incasseren.

  Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten, zijn er geen andere betalingsmogelijkheden. De jaarincasso is eind oktober. De kwartaalincasso's zullen plaatsvinden eind oktober, eind december, eind maart en eind mei.

  Leden die de contributie zelf overmaken, worden vriendelijk verzocht dit voor 31 oktober te doen op bankrekening NL33 RABO 0151 7855 46 t.n.v. KV KIOS
  Namens het bestuur van KIOS,
  Pauline Warning