• Club van 65

  Club van 65

  Update d.d. 29-6-2020

  Beste (toekomstige) leden van de “Donatieclub 65”,

  5 jaar geleden is de Donatieclub 50 opgericht om ervoor te zorgen dat er meer financiële mogelijkheden kwamen om initiatieven en ambities te realiseren, zonder dat dit een directe impact zou hebben op de contributie. Het doel van het initiatief was om 50 donateurs te krijgen, die voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks € 50,- zouden doneren. Tegelijkertijd beseffen wij ons dat de informatievoorziening vanuit de club richting de leden van de Donatieclub 50 te kort is geschoten. Daarom willen wij middels deze brief u updaten over wat er met het opgehaalde budget is gerealiseerd en hoe wij denken, met het oog op de toekomst, een betere invulling te kunnen geven aan de Donatieclub 50.

  Veranderingen

  Meer dan 30 jaar geleden (1989), hebben wij onze gezellige accommodatie aan de Eugenie Previnaireweg in het hart van Nieuw-Vennep betrokken. In de loop der jaren zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd: grasvelden zijn vervangen door kunstgras, het clubhuis werd uitgebreid (materiaalhok), nieuwe dug outs en er kwam nieuwe veldverlichting. Vanuit de gelden van de Donatieclub 50 werd een koffieautomaat aangeschaft, de keuken vernieuwd en kwam er een nieuwe CV. Voor de natte ruimtes (kleedkamers) en klein opknapwerk in de kantine is er vanuit het fonds budget vrijgemaakt en wachten we op de uitvoering ervan. Echter koesteren wij stilletjes een grotere wens, namelijk een grootscheepse upgrade van de kantine. De kantine moet, zeker tijdens het veldseizoen, het sociaal kloppend hart van KIOS worden. Een fijne ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt en welkom is en daarmee ook een belangrijke inkomstenbron voor de club vormt. Om deze upgrade te realiseren kunnen wij uw steun goed gebruiken.

  Donatieclub 65

  In het najaar van 2019 hebben we de laatste termijn geïncasseerd van de periode van 5 jaar.Veel leden hebben destijds aangegeven om KIOS minimaal 5 jaar te steunen, zonder daar een einddatum aan te verbinden. Toch vinden we binnen KIOS, dat we de leden opnieuw de vraag moeten voorleggen of ze donateur willen blijven. Daarbij willen we enkele veranderingen doorvoeren:

  1. “Donatieclub 50” wordt omgezet in “Donatieclub 65” hierbij verwijzen we naar het 65-jarige bestaan van de club en worden de leden gevraagd om de club voor minimaal 5 jaar te steunen met een jaarlijks bedrag van minimaal €65,- per jaar;
  2. Vermelding van de “Donatieclub 65” leden op onze website, naast  het naamplaatje in de kantine. Indien een lid van de “Donatieclub 65” de keuze heeft gemaakt niet op de website of in de kantine zichtbaar te willen zijn, dan respecteren wij dat uiteraard. Uiteraard is het lid wel bij het bestuur bekend en wordt voor de jaarlijkse bijéénkomst uitgenodigd. Er zal discreet met de persoonsgegevens van het betreffende lid worden omgegaan;
  3. Twee jaarlijkse update per email;
  4. Een uitnodiging voor de jaarlijkse “Donatieclub 65” bijéénkomst;

  Zoals u ziet is het bedrag verhoogd, maar kunt u meer betrokkenheid vanuit de club verwachten als tegenprestatie. Via de email zullen wij u twee keer per jaar op de hoogte brengen van de inkomsten en uitgaven van de “Donatieclub 65”. En tijdens de bijéénkomst zullen wij, naast de presentatie over de inkomsten en uitgaven, ook van de gelegenheid gebruik maken om onderling kennis te delen en ervaringen uit te wisselen om zo de club verder te helpen.

  Tevens doet het bestuur tijdens de jaarlijkse bijéénkomst aan de leden van de “Donatieclub 65” één of meerdere voorstellen voor de bestemming van de ingebrachte gelden. Tijdens deze bijéénkomst kunnen de leden van de “Club van 65” een keuze maken uit de voorstellen. Het bestuur ziet erop toe dat de keuze wordt uitgevoerd.

  Belastingdienst

  Als u doneert aan Kios, is er de mogelijkheid om uw donatie voor het gehele bedrag als een aftrekpost voor de aangifte Inkomstenbelasting (IB) op te voeren. Dan moet u schriftelijk vastleggen dat u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar doneert aan KV KIOS. Afhankelijk of u in schijf 1 (37,35%) of schijf 2 (49,50%) valt van de IB kunt u van het gedoneerde bedrag, dit deel via de belasting terugkrijgen.

  Sommige leden doen een éénmalige donatie van bijvoorbeeld € 325,00, daar zijn wij als vereniging natuurlijk ook heel blij mee. Maar omdat u een donatie doet aan een vereniging is het voor u als donateur fiscaal gunstiger om vast te leggen dat u de komende 5 jaar elk jaar € 65,00 doneert (is in totaal ook € 325,00). Op deze manier is het gedoneerde bedrag fiscaal aftrekbaar. Valt u in belastingschijf 2, dan krijgt u bij een donatie van € 325,00 een bedrag van ongeveer € 160,00 terug. Uw netto schenking is dan € 165,00. Voor meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/

  Tot slot

  Dat wij ons doel hebben behaald is een mooi resultaat, maar onze ambitie reikt verder en we hebben voor de komende vijf jaar ons als nieuw doel gesteld, dat de upgrade van de kantine en kleedkamers daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

  Hopelijk hebben we u enthousiast kunnen maken en dat de club, wederom, op uw steun mag rekenen om zo ons, ook in de jaren die voor ons liggen, in te kunnen zetten voor een dynamisch, inspirerend, sportief en gezellig verenigingsleven binnen de korfbalsport.

  Om donateur te worden kunt u bijgevoegd formulieren invullen en getekend mailen aan: sponsoring@kvkios.nl

  Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via de mail of ons aanspreken op de club.

  Wij hopen vele nieuwe leden te mogen begroeten! 

  Met sportieve groet,

  Namens bestuur en sponsorcommissie KV KIOS,

  Bert Koeze, Pauline Warning en Rivanny Troenokarso

   

  NIEUWE DONATEURS ZIJN ALTIJD VAN WELKOM!

  Als je donateur wilt worden of je weet iemand die dat wil, geef een seintje naar ons centrale secretariaat van KV KIOS, Nicolette Hulsbos, en het wordt geregeld.

  Alle donateurs hebben bij naam zichtbaar een plekje in de kantine een plekje.

  De besteding van het geld is geoormerkt en zal zeker niet worden aangewend voor algemene zaken. In principe is de besteding in de KIOS brief aan u allen bekend gemaakt. Er staan natuurlijk staan heel veel wensen op het lijstje. Om maar wat te noemen: het op pimpen van de bar of het op pimpen van de kantine.

  Dit zijn de 52 donateurs tot op heden (stand per 19 juni 2015):

  Mevr. Meiresonne, Lars Wilken, Monique Klingenberg, Albert Klingenberg, fam. Gort, Arthur Blauw, J. Gatersleben, mevr. Kroon, fam. Blom, S. Halkes, F. Hoogweg, A. Pitters, Ronald Rozendaal, fam. Keijzer, Henny Kool, C. Miedema, B.A. Landman, D. van Gerwen/Jelierse, Frans van Laere, fam. F.O. Wilken, Verheul en Weerman, Casper Vos, Yvonne Vos, A.J. van Tol, fam. Aalberts, fam. Titulaer, R. Groenveld, Henk van Tintelen, Bert Koeze, Jan Doorn, fam. Janszen, Chantal Kool-Jansen, Gabi Kool, fam. Harting, Nicolette Hulsbos, Piet Hulsbos, Van Ingen Bouw, Roel en Rina van de Boogaard, Peter Roeloffs, Marjolein Meijer, Koos Andeweg, Saskia en Quint Wilken, Ivette van de Wiel, Gerard Klomp, A.J. van Zanten, Bouke Duizendstra, Gerald en Anja Smelt, fam. Bantz, Sandy v Grieken, Johan en Margriet de Leede, Erik Naaijen en Gerben Donker.

  Nog even de inlever/aanmeldingsadressen: Bij Nicolette Hulsbos , Zuilensteinsingel 120, 2151 EL te Nieuw-Vennep.