• Opzeggen lidmaatschap

    De tweede helft van de veldcompetitie staat weer op het punt van beginnen en de voorbereidingen voor het komend seizoen zijn alweer in volle gang. Om te weten wie er volgend seizoen stopt met korfballen en hoe dan de teams voor volgend seizoen kunnen worden samengesteld, verzoek ik diegenen, die stoppen met korfbal dit te melden bij de trainer/coach en vervolgens dit ook vòòr 30 april 2022 schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan het secretariaat van KIOS, t.a.v. Marlies Kesseler, Toscalaan 4, 2152 GK Nieuw-Vennep of mailen naar ledenadministratie@kvkios.nl.

    Ook als je nu bijvoorbeeld spelend lid bent en volgend seizoen niet-spelend lid wilt zijn of als je spelend lid bent en alleen zaallid wilt worden, graag even melden bij het secretariaat!