• Omschijving taken

  Veldwacht KV KIOS

  Beste Veldwacht,

  Fijn dat je KIOS vandaag helpt en veldwacht wilt zijn in verband met Covid19! Zo kan een ieder veilig bij ons blijven korfballen. Bij deze een korte uitleg wat er van je wordt verwacht. Als KIOS volgen we het beleid vanuit KNKV en NOC NSF.

  Als mensen vragen hebben kun je ze voor nadere info over dat beleid en FAQ doorverwijzen naar http://www.knkv.nl/faqcorona en https://nocnsf.nl . De gemeente heeft aangekondigd bij sportverenigingen te komen controleren of de corona regels worden nageleefd.

  Als veldwacht ben je in deze het eerst aanspreekpunt. Openen/sluiten accommodatie De Corona coördinator die begint, haalt de sleutel op en opent de accommodatie en de laatste Corona coördinator sluit af en brengt de sleutel weer terug.

  Sleuteladres is: familie Aalbers Westerdreef 86.

  Openen kantine betekent:

  1. Na openen van de kantinedeur het alarm in de keuken uitschakelen met de zwarte druppel tag die aan de sleutelbos zit. Dit doe je door de tag tegen het alarmkastje te houden.

  2. De tussendeur naar de kleedkamers en buitendeur kleedkamergang openen. NB achterdeur kantine blijft afgesloten!

  3. De sleutelbos in het mandje op de bar neerleggen. 4.

  De zuil met ontsmettingsmiddel buiten zetten.

   

  Kantine sluiten betekent:

  1. Check of deuren ballenhok en berghok gesloten zijn (sleutel hangt in de meterkast) N.B. Teams moeten zelf de korfbalmaterialen opruimen, schoonmaken en veldverlichting uit doen.

  2. Zuil met ontsmettingsmiddel in de hal zetten.

  3. Controleer of meterkastdeur dicht is (anders gaat het alarm niet aan).

  4. Buitendeur kleedkamergang en tussendeur naar kleedkamers afsluiten met sleutelbos die in het mandje op de bar ligt.

  5. Lichten uitdoen en tussendeur naar hal dicht doen.

  6. Zwarte druppel tag tegen het alarmkastje in de keuken houden. Na enkele seconden verschijnt “inschakelen” op het display en dan naar de hal lopen en tussendeur hal afsluiten en daarna de voordeur.

  7. Buitenhek afsluiten.

   

  Wat dien je te doen als Veldwacht?

  • Aanwezig en herkenbaar te zijn. Draag daarom altijd het hesje

  • Zie er op toe dat bezoekers handen desinfecteren bij het betreden van de accommodatie. Mocht het desinfectiemiddel op zijn dan staan er nieuwe flacons op het aanrecht in het keukentje.

  • Zie er op toe dat iedereen in de leeftijd van 18 jaar en ouder die niet aan de wedstrijd deelneemt minimaal anderhalve meter afstand houdt. Twijfel je aan de leeftijd? Gewoon even vragen.

  • Het horecagedeelte van de kantine is gesloten. Echter, er is een eenrichtingsverkeer looprichting gemaakt naar de kleedkamers/wc’s/douches via de kantine. Zie er op toe dat deze looprichting wordt gerespecteerd.

  • Supporters van de thuisclub zijn niet welkom. Wel mogen begeleiders van op bezoek komende clubs worden toegelaten.

  Begeleiders zijn:

  o Ouders van kinderen tot en met 17 jaar die hun kinderen naar de wedstrijd brengen. Daarbij geldt common sense: we verwachten dat verenigingen met zo min mogelijk ouders gaan rijden. We adviseren per 4-tal maximaal 3 auto’s en per 8-tal maximaal 5 auto’s te hanteren.

  o Trainers, teambegeleiders, scheidsrechters ed. o Als uitzondering mogen ouders van onze leden als ze thuis spelen worden toegelaten mits hier een bijzondere noodzaak voor is. Dat kan medisch zijn maar ook bij een kind in de kangoeroe-leeftijd die voor zn eerste training komt. Dit kan alleen na goedkeuring van het Bestuur en zal aan jullie worden doorgegeven via de trainer. Ouders dienen dan wel op het terrein voor de kantine te blijven.

  We vragen je als veldwacht hier, zo ver als redelijk mogelijk is , toezicht op te houden.

  • Zie er op toe dat spelers en begeleiders na de wedstrijd niet blijven “plakken” en het terrein binnen redelijke tijd verlaten.

  Indien je iets mist, iets beter wenst of tegen problemen aanloopt dan kun je dit laten weten via bestuur@kvkios.nl of direct bij Albert Klingenberg (Albert@kvkios.nl) of Cynthia van der Vliet (Cynthia@kvkios.nl of tel: 06 23084722) Succes!

   

   

  Zaaldienst jeugdwedstrijden

  Als zaaldienst zijn vooral de ouders aangeschreven. Tijdens de wedstrijd van uw kind, + een uurtje er voor of er na, maar nooit meer dan 2 uur in dit hele zaalseizoen. Ook hier rekenen we weer op ieders medewerking.

  Wat houdt zaaldienst in?

  AAN HET BEGIN VAN DE KORFBALDAG:

  • · Elektronisch scorebord, verlengsnoer, tribune-uittrek kabel, tribunesleutel en ploppertje (voor de vloerputjes) ophalen bij de receptie van de Estafette.
  • · Kastsleutels en tijdschema’s zullen aanwezig zijn via TCJ.
  • · Wedstrijdtafel in orde maken, elektronisch scorebord aansluiten, KIOS-box erbij.
  • · Samen met coaches en scheidsrechters velden in orde maken (zie verderop voor juiste hoogte, afmetingen en dergelijke).
  • · Handmatige scorebordjes langs de velden plaatsen wanneer er meer dan 1 wedstrijd wordt gespeeld. · LET OP het gebruik van de ballen zodat de hal niet vol komt te liggen. Voor een viertal team (F en E pupillen) 2 ballen pakken (1 voor het team zelf en 1 voor de tegenstander). Voor een achttal team (vanaf D pupillen) 4 ballen pakken (2 voor het team zelf en 2 voor de tegenstander).

   TRIBUNE OPZETTEN

  • · Soms kan direct aan het begin de tribune uitgetrokken worden. Dit kan niet wanneer er de eerste en / of tweede ronde 3 teams tegelijk spelen. Dan kan pas na de laatste ronde van 3 teams de tribune uitgetrokken worden. Tribune opzetten is niet alleen de verantwoordelijkheid van de zaaldienst. De coaches, scheidsrechters maar natuurlijk ook alle andere aanwezige ouders kunnen hierbij helpen. Vraag daar dus gerust om als zaaldienst. LET ER OP dat de tribune pas in gebruik genomen mag worden wanneer alle zijhekken geplaatst zijn. TIJDENS DE WEDSTRIJDEN · Overtollige ballen innemen en bij de wedstrijdtafel houden. Spelende kinderen met een bal naast een wedstrijd werkt verstorend voor spelers en scheidsrechter.
  • · Alvast palen en ballen klaarleggen voor de volgende ronde als er van grootte gewisseld moet worden. · Stand bijhouden op het scorebord. Hiervoor vindt u vaak voldoende enthousiaste jeugdleden in de zaal.
  • · LET ER OP dat de wedstrijden op tijd beginnen! Wanneer we achterstanden oplopen zijn die zeer moeilijk in te lopen en we moeten uiteindelijk voor een bepaalde tijd de Estafette weer schoon opleveren.

   

  CIJFERS EN GETALLEN

  F pupillen viertal paal van 2,5 mtr K3 bal (max 4) 1/3 zaal

  E / D pupillen viertal paal van 3,0 mtr K4 bal (max 4) 1/3 zaal

  D pupillen achttal paal van 3,0 mtr in putje K4 bal (max 4) hele zaal

  C / B aspirant achttal paal van 3,5 mtr in putje K5 bal (max 4) hele zaal

   

   

  Zaaldienst junioren/senioren

  De Estafette

  Aan- en afschrijving via Henny (hennykool@hotmail.com)

  Als je niet kunt, probeer dan eerst zelf te ruilen en geef de wissel door aan Henny

   

  Zaalcommissaris bij senioren/junioren

  Taak

  • · aanspreekpunt voor medewerkers Estafette
  • · bondsscheidsrechter ontvangen en sleutel van kleedkamer overhandigen
  • · sleutel zit in het EHBO doosje
  • · consumptiebon + drankje aan neutrale scheids geven
  • · vervanging regelen als de scheids niet komt opdagen
  • · aanspreekpunt scheidsrechter/beoordelaars
  • · tijdschema in de gaten houden
  • · na afloop palen en ballen laten opruimen
  • · controle op netjes houden van de zaal tijdens en na afloop
  • · toezicht tribune inschuiven(team dat het laatst gespeeld heeft)
  • · kastje scorebord inleveren bij de bar
  • · sleutel scheids terug in ehbo doosje
  • · controle houden op inschietballen. Ballen innemen na het inschieten.
  • · zorgen dat na de laatste wedstrijd de formulieren bij Bart Landman komen

   

  Zaaldienst

  Taak

  • · stand bijhouden
  • · tijdklok bedienen
  • · pas weg gaan als de opvolger er is!!

   

  Opstarten/sluiten Kantine  Trainingsavonden

  1. Deuren : Alle deuren moeten open gezet worden (ook de deur achter bij de kleedkamers en de deur in het (nu nog “rommelhok”) dit i.v.m. de corona proof looproutes.
  2. Desinfectie handen : 1 houten pilaar moet buiten gezet worden met een flesje desinfectie zeep.
  3. Kassa lade neerzetten (staat in het kastje onder de plank) en iPad en pinapparaat aansluiten.
  4. Bar schoonmaken: Als het goed is hoort de bar en de keuken opgeruimd en schoon te zijn bij de start van een kantinedienst maar graag toch nog even de toonbank en bar even nogmaals schoonmaken.
  5. Snoepjes, chocola etc. en chips  klaarzetten in de vitrine.
  6. Koffieapparaat : Controleer of er voldoende koffie, melk en cacao in het koffieapparaat zit (navulling ligt in 1 van de hoge keukenkastjes. Je kan de bakken er heel simpel uit halen, bijvullen en goed weer in het apparaat schuiven (hoor je een soort klik). Check even bij het eerste kopje koffie/cappuccino of deze goed is. Indien te waterig dan zit de bak er waarschijnlijk niet goed in .
  7. Bijvullen: Controleer of er voldoende drinken koud staat, let op bij het aanvullen oude flesjes naar voren en nieuwe flesjes achteraan.
  8. Sluiten (om half 9) Alles snoepjes mogen weer opgeborgen worden, pin apparaat en iPad mogen blijven staan. Sleutels en geld mogen weer teruggebracht worden.
  9. Sluiten na de laatste training (door de seniorenteams) : pin apparaat en iPad in het kastje opbergen, alle lichten uit, deuren op slot en alarm inschakelen.

   

   

  Opstarten kantine op zaterdag

  Kantine openen

  1. Deuren: Alle deuren moeten open gezet worden (ook de deur achter bij de kleedkamers en de deur in het (nu nog “rommelhok”) dit i.v.m. de corona proof looproutes.
  2.  Desinfectie handen : 1 houten pilaar moet buiten gezet worden met een flesje desinfectie zeep.
  3. Welkomstbord moet buiten gezet worden naast de ingang.  Indien het regent of gaat regenen dan binnen in het gangetje zetten.
  4. Kassa lade neerzetten (staat in het kastje onder de plank) en iPad en pinapparaat aansluiten.
  5. Afwasmachine aanzetten
  6. Bar schoonmaken: Als het goed is hoort de bar en de keuken opgeruimd en schoon te zijn bij de start van een kantinedienst maar graag toch nog even de toonbank en bar even nogmaals schoonmaken.
  7. Snoepjes, chocola etc. en chips  klaarzetten in de vitrine.
  8. Koffieapparaat : Controleer of er voldoende koffie, melk en cacao in het koffieapparaat zit (navulling ligt in 1 van de hoge keukenkastjes. . Je kan de bakken er heel simpel uit halen, bijvullen en goed weer in het apparaat schuiven (hoor je een soort klik). Check even bij het eerste kopje koffie/cappuccino of deze goed is. Indien te waterig dan zit de bak er waarschijnlijk niet goed in .
  9. Tosti’s : Controleer hoeveel tosti’s er nog in de vriezer liggen, deze moet eerst opgemaakt worden. Er zullen waarschijnlijk ook verse tosti’s gemaakt moeten worden. In totaal  (inclusief de tosti’s die nog in de vriezer liggen) moeten er elke zaterdag in ieder geval   25 kaastosti’s zijn en 15 ham/kaas tosti’s klaarliggen voor de verkoop. Wanneer de ham/kaas tosti’s op zijn kan je uiteraard nog wat ham op kaastosti’s doen.
  10. Broodjes : We hebben elke week 2 broodjes, deze moeten ook klaargemaakt worden en in vershoudfolie ingepakt worden en op de toonbank gepresenteerd worden.
  11. Limonade : Voor alle teams moet er voor zowel de thuisploeg al de uitploeg limonade klaargezet worden in de rust. Er ligt een overzicht klaar van de wedstrijden.
  12. Bijvullen: Controleer of er voldoende drinken koud staat, let op bij het aanvullen oude flesjes naar voren en nieuwe flesjes achteraan.
  13. Toiletten: Controleer even of de toiletten schoon zijn, of er genoeg toiletpapier en papieren handdoekjes zijn. Sleutel van het apparaat met de papieren handdoekjes hangen in de meterkast en de papieren handdoekjes liggen in de voorraad kast.

   

  Tussendienst

  1. Bar schoonmaken: Wanneer je de tweede dienst hebt graag weer even de bar afnemen met een schoonmaak doekje en schoonmaakmiddel.
  2. Toiletten moeten weer even schoongemaakt worden en gecontroleerd worden op voldoende wc papier en papieren handdoekjes (sleutel hiervan hangt in de meterkast in de keuken)  papieren handdoekjes liggen in de voorraadkast
  3. Limonade: Voor alle teams moet er voor zowel de thuisploeg als de uitploeg limonade klaargezet worden in de rust. Er ligt een overzicht klaar van de wedstrijden.
  4. Bijvullen: Controleren of er voldoende drinken koud staat, let op bij het aanvullen oude flesjes naar voren en nieuwe flesjes achteraan.
  5. Tosti’s : is er nog brood en ham en kaas over? Dan kunnen er nog tosti’s gemaakt worden en ingevroren worden. Tosti’s die je invriest even apart in een boterhamzakje verpakken en dan alles bij elkaar in een grote zak met etiket erop in de vriezer. Op het etiket de datum van vandaag opschrijven en aangeven of het kaastosti’s zijn op ham/kaas tosti’s. Etiketten liggen in de lade bij de plastic zakjes.

   

  Afsluitdienst

                 Met de afsluitdienst doe je eigenlijk alles een dubbel want de kantine moet weer                schoon achter gelaten worden.

  1. Bar schoonmaken : Wanneer je de laatste dienst hebt graag weer even de bar afnemen met een schoonmaak doekje en schoonmaakmiddel. Dit zowel bij het begin van de bardienst als met het sluiten.
  2. Toiletten moeten weer even schoongemaakt worden en gecontroleerd worden op voldoende wc papier en papieren handdoekjes (sleutel hiervan hangt in de meterkast in de keuken)  papieren handdoekjes liggen in de voorraadkast.  Dit zowel aan het begin van de bardienst als bij het sluiten.
  3. Limonade/Thee : Voor alle teams moet er voor zowel de thuisploeg al de uitploeg limonade of thee (even navragen wat de senioren teams willen) klaargezet worden in de rust. Er ligt een overzicht klaar van de wedstrijden.
  4. Bijvullen: Controleren of er voldoende drinken koud staat, let op bij het aanvullen oude flesjes naar voren en nieuwe flesjes achteraan. Dit zowel aan het begin van de bardienst als bij het sluiten. In het voorraadhok achter ligt ook voorraad. De sleutel hiervan zit aan de grote bos. Alleen het onderste slot hoeft opengemaakt worden.
  5. Snoep: Bij het afsluiten moet het snoep weer opgeborgen worden in de kast (bij heel warm weer chocolade in de koelkast).
  6. Wijn: Er zijn 3 vacuüm dopjes (en 1 pompje). Graag de open flessen even vacuüm trekken.
  7. Opruimen: Graag alles schoon en afgewassen achterlaten. Vieze hand- en theedoeken in de wasmand onder de toonbank.
  8. Afwasmachine uitzetten.
  9. Vriezer: soms gebeurt het nog wel eens dat er drinken in de vriezer gelegd wordt, check even de lades van de vriezer of hier geen drinken meer in ligt.
  10. Kassa: De kassa lade, iPad en pinapparaat mogen opgeborgen worden in de kast. Mochten er nog teams blijven hangen die zelf afsluiten dan mag de iPad en het pinapparaat blijven staan.
  11. Alarm : Als niemand meer achterblijft in de kantine(meestal blijven er nog veel mensen hangen die zelf in het bezit zijn van een sleutel, vraag dit terplekke even na) dan alle deuren op slot en het alarm inschakelen met de druppel aan de sleutelbos. Deze moet je even tegen het alarm aanhouden in de keuken (naast het handdoekenapparaat). Zodra er een lange piep afgaat is het alarm ingeschakeld dan z.s.m. het pand verlaten via de voordeur. (tussendeur en voordeur moet uiteraard ook op slot.
  12. Geld/sleutels : Zodra we weer met cash geld werken mag het geld tezamen met de sleutels  bij Dorien ingeleverd worden.

   

  Algemeen

   

  • De kleine snoepjes met een boterhamzakje (als handschoen) uit de snoepbakken halen.
  • Bidons laten vullen in de kleedkamers
  • Wijnglazen niet tot aan de rand vullen, zie de pijl tot waar het glas gevuld kan worden.
  • Vergeet niet alles aan te slaan, omdat anders zowel de kassa al de voorraad niet meer klopt.  Consumpties voor de scheidsrechter kan ook aangeslagen worden op de i-pad onder het kopje scheidsrechter 100% korting.
  • Artikelen op? Indien er artikelen op zijn noteer dit dan even in het schrift “kantine gerelateerde zaken”. Hierin kan je ook melden wanneer iets stuk is of wanneer je ergens tips of trucs voor hebt.
  • Bierflesjes opruimen : Heineken graag in de groene kratten, overige statiegeldflesjes (bijvoorbeeld Rose bier en Radler) in de bruine kratjes.  Flesjes zonder statiegeld (bijvoorbeeld Desperado en Corona) in een zwarte emmer en indien mogelijk even naar de glasbak brengen. Mocht je ruimte hebben dan mogen deze naar de glasbak gebracht worden (als je het hek uitgaat meteen naar links. Paar honderd meter verderop aan je rechterhand staat een glasbak.
  • Lege wijnflessen in grijze kratten en indien mogelijk even naar de glasbak brengen.