• KIOS-Erelid Piet Donker overleden

    Op 2 juni jl. is Piet Donker, erelid van onze vereniging, op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds de beginjaren lid van KV KIOS en heeft veel voor de club betekend. In 2004 werd Piet benoemd als erelid.

    Naast zijn sportieve prestaties heeft Piet zich jarenlang ingezet om het KIOS nieuws en de weekberichten te verzorgen, van 1981 tot 2010 werd het KIOS weekbericht hard copy verspreid onder de leden. Hij was ook bekend als coördinator van de succesvolle oliebollenacties en het inzamelen van oud papier. In 2019 was Piet nog betrokken bij het schrijven van het jubileumnummer voor KIOS 65 jaar. Ook was hij afgelopen jaren geregeld op het veld te vinden om naar de wedstrijden van zijn kleinkinderen te kijken.

    De herdenkingsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 8 juni om 15.00 uur. In overleg met de familie worden de wedstrijden van KIOS 1, 2, en 3 verplaatst naar een later moment, zodat iedereen in de gelegenheid is om bij de herdenkingsplechtigheid aanwezig te zijn.

    We wensen Elly, Gerben en Jeanet, de kleinkinderen en andere nabestaanden veel sterkte toe.

    Bestuur KV KIOS