• Voor iedereen die zich wil laten (bij)scholen tot juryvoorzitter is er in oktober de mogelijkheid om aan te sluiten bij één
  van de twee online sessies. Deze worden gehouden op donderdag 26 en maandag 30 oktober om 19.00 uur. Het
  certificaat ‘Juryvoorzitter’ wordt toegevoegd in Sportlink als je deel hebt genomen aan de scholing.
  Het cursusboek voor de scholing wordt voorafgaand aan de scholing toegezonden. Dat is op dit moment (12 oktober)
  nog niet gereed, omdat nog niet alle aspecten rondom de tijdstraf vanuit IKF helder zijn. Zodra dit gereed is, wordt dit
  toegezonden.
  Als juryvoorzitter neem je de verantwoordelijkheid voor het juist functioneren van de jurytafel bij wedstrijden waar met

  schotklok gespeeld wordt. Ook houd je toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldende reglementen en bepa-
  lingen, voor, tijdens en na de wedstrijd. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV en maakt onderdeel uit van het arbitrageteam.

  Deelname aan de bijeenkomst kost € 5,00. Je kunt je aanmelden via dit formulier.