• UPDATE CORONA MAATREGELEN PER 29 SEPTEMBER

  Per 29 september gelden er landelijk weer (tijdelijk) scherpere maatregelen. Sporten blijft mogelijk, maar zonder aanmoedigingen en zonder gezelligheid rondom het sporten. Sportkantines dienen gesloten te blijven en toeschouwers zijn niet toegestaan.

  In aanvulling ons protocol betekent dit voor de activiteiten bij KV KIOS het volgende:

  • Trainen en wedstrijden blijven mogelijk, maar heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen! Ook als een gezinslid of huisgenoot ziek is, of verkoudheidsklachten heeft, word je geacht thuis te blijven. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona-virus.
  • De kantine is gesloten, ook voor besprekingen, commissievergaderingen of andere activiteiten.
  • Kleedkamers zijn open, maar voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 m afstand. Er geldt max 2 personen gelijk onder de douche en maximaal 4 personen in een kleedruimte.
  • Tijdens wedstrijddagen is parkeren op het terrein niet toegestaan. Parkeren dient buiten het hek plaats te vinden.
  • Iedereen dient zijn eigen eten en drinken mee te nemen.
  • Spelers die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten. Blijf dus niet kijken bij een andere wedstrijd of training.
  • Toeschouwers en ouders hebben geen toegang tot onze accommodatie!
  • Bij uitwedstrijden van jeugdspelers t/m 17 jaarvallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. KNKV houdt wel de richtlijn aan dat het aantal chauffeurs beperkt dient te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te worden.
  • KV KIOS volgt het RIVM advies om mondkapjes te dragen in de auto’s voor kinderen van C-leeftijd of ouder. Dit betekent dat elke speler van C-leeftijd of ouder, elke coach en de meerijdende ouders een mondkapje bij zich moeten hebben. Dit voorkomt vervelende situaties! Zorg dus altijd dat je een mondkapje meebrengt!
  • Het kan natuurlijk ook zijn dat sommige ouders ervoor kiezen om geen volwassenen of trainers/coaches mee te laten rijden en er dan voor kiezen om zelf te rijden. Respecteer elkaars keuze daarin, maar het kan dan wel zijn dat in zo'n geval niet alle ouders als teambegeleiding naar de wedstrijd mogen kijken.
  • TIP voor teams met spelers t/m 12 jaar geldt dat: Stem met elkaar af als iemand wil dat er binnen deze leeftijdsgroep ook een mondkapje gedragen wordt.
  • Enige uitzondering, in uitzonderlijke gevallen is als er ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter. Dan is het, na goedkeuring door het bestuur, toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.
  • Gebruik van toilet wordt sterk afgeraden. Ga voordat je naar de training of wedstrijd gaat dus thuis naar het toilet. Alleen voor de hele hoge nood zullen de toiletten in het voorportaal bereikbaar zijn. Uiteraard was je je handen na gebruik van het toilet!
  • Het schoonmaakrooster blijft gehandhaafd aangezien er gebruik wordt gemaakt van de toiletten en kleedkamers.

   

  Indien je iets mist, iets beter wenst of tegen problemen aanloopt, kan je dit laten weten via bestuur@kvkios.nl of direct bij Albert Klingenberg of Cynthia van der Vliet

  NB KIOS volgt het beleid vanuit het KNKV en NOC NSF. Voor nader info en FAQ kun terecht op  https://www.knkv.nl/faqcorona en https://nocnsf.nl