• Trainen en wedstrijden bij Kios. Hiervoor geldt dat we ons allemaal moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen zijn vanaf 1 juli versoepeld, waardoor ook de competitie gelukkig weer kan starten, maar inmiddels laait het virus in ons land weer op. Des te meer is het heel belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt, ook als deze worden gewijzigd of aangescherpt door de overheid. 

  Veiligheidsregels en hygiëne maatregelen voor iedereen: 

  • Gezond verstand gebruiken staat voorop! 

  • Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van andere personen. De enige uitzondering is wanneer je in het veld staat. 

  • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen! 

  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. 

  • Schud geen handen en geef geen high fives. 

  Op onze accommodatie: 

  • Houd 1.5 meter afstand van elkaar (ook langs het veld en bij het betreden en verlaten van ons complex)! 

  • Desinfecteer bij aankomst je handen. 

  • Volg de pijlen van de looproutes in ons clubgebouw.  

  • Ingang kantine is hoofdingang.  

  • Ingang kleedkamers via kantine.  

  • Uitgang kantine is de deur naar het terras en uitgang kleedkamers is deur naar de parkeerplaats. 

  • Er geldt een maximum van 15 bezoekers die tegelijkertijd in de kantine mogen zijn.  

  • In onze kantine moet iedereen zitten – er zijn geen staanplaatsen (ook niet aan de bar). 

  • Bestellingen aan de bar door 1 persoon per gezelschap. 

  • Alleen betalen met PIN. 

  • Volg altijd de aanwijzingen en de instructies op van trainers, corona-coördinatoren, kader- en bestuursleden. 

  • Houd aan de picknick tafels buiten ook 1.5 meter afstand van elkaar. 

  • Na elke kantinedienst moeten de handcontactpunten schoongemaakt worden. Denk daarbij aan deurklinken, koelkastdeuren, pinautomaten, touchscreens waarmee men in aanraking komen 

  • De wekelijkse schoonmaak dient ook zorgvuldig plaats te vinden met extra aandacht voor toiletten, douches en alle handcontactpunten. 

  Trainers, spelers en begeleiders 

  • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen gelden in acht. 

  • Kleed je zoveel mogelijk thuis om. 

  • Desinfecteer bij aankomst je handen. 

  • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. 

  • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives. 

  • Tijdens het sporten dient door de trainer/begeleider waar mogelijk 1.5 meter afstand te worden gehouden. 

  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1.5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine. Houd, waar mogelijk, 1.5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder. 

  • Trainers hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. 

  • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten zo min mogelijk fysiek contact hebben (zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens een wissel). 

  • Train zo veel mogelijk in vaste groepen. 

  • Was voor en na de training thuis grondig je handen. 

  • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt. 

  • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen. 

  • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt. 

  • Laat spelers bij voorkeur gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. 

  • Spelers van 18 jaar en ouder worden verzocht voor zowel trainingen als wedstrijden thuis om te kleden. Douchen na afloop kan, maar let op maximaal toegestane personen in de kleedkamers (4) en onder de douche (2). 

  • Laat spelers van 18 jaar en ouder tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden. 

  • Teams met spelers van 18 jaar en ouder mogen in de rust en voorbereiding geen gebruik maken van de kleedkamers voor een teambespreking.  Er wordt in de rust aan seniorenteams geen thee en aan jeugdteams geen limonade verstrekt! 

  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers, begeleiders, vrijwilligers en wisselspelers van 18 jaar en ouder onderling (ook in de dug-out). 

  • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsavond of na wedstrijden; 

   

  Voor spelers: 

  • Gezond verstand gebruiken staat voorop! 

  • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen!  Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.  

  • Desinfecteer bij aankomst je handen. 

  • Houd er als speler van 18 jaar en ouder rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1.5 meter afstand moet worden aangehouden. 

  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder 1.5 meter afstand tot elkaar te houden. 

  • Teams met spelers van 18 jaar en ouder mogen in de rust en voorbespreking geen gebruik maken van de kleedkamers. 

  • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 

  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.  Er wordt in de rust aan seniorenteams geen thee en aan jeugdteams geen limonade verstrekt! 

  • Was voor en na de training thuis grondig je handen. 

  • Kleedkamers zijn weer open en douchen na afloop kan, maar let op maximaal toegestane personen in de kleedkamers (4) en onder de douche (2). 

  • Volg altijd de aanwijzingen op, zoals looproutes en de instructies van trainers, corona-coordinatoren, kader- en bestuursleden. 

  • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn. 

  • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen of zingen langs en in het veld, is niet toegestaan. 

  • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsavond of na wedstrijden; 

   

  Voor toeschouwers: 

  • Gezond verstand gebruiken staat voorop! 

  • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen! 

  • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. 

  • Er geldt een maximum aantal van 250 toeschouwers. Houd 1.5 meter afstand van elkaar (ook langs het veld en bij het betreden en verlaten van ons complex)! 

  • Desinfecteer bij aankomst je handen. 

  • Volg de pijlen van de looproutes in ons clubgebouw.  

  • Ingang kantine is hoofdingang.  

  • Ingang kleedkamers via kantine.  

  • Uitgang kantine is de deur naar het terras en uitgang kleedkamers is deur naar de parkeerplaats. 

  • Er geldt een maximum van 15 bezoekers die tegelijkertijd in de kantine mogen zijn.  

  • In onze kantine moet iedereen zitten – er zijn geen staanplaatsen (ook niet aan de bar). 

  • Bestellingen aan de bar door 1 persoon per gezelschap. 

  • Alleen betalen met PIN. 

  • Volg altijd de aanwijzingen en de instructies op van trainers, corona-coördinatoren, kader- en bestuursleden. 

  • Houd aan de picknick tafels buiten ook 1.5 meter afstand van elkaar. 

  Uitwedstrijden 

  • Houdt rekening met de RIVM richtlijnen voor het meerijden met elkaar. Op dit moment is de richtlijn dat er met elkaar kan worden meegereden. Het advies is een mondkapje te dragen wanneer er mensen meerijden uit een ander huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. 

  • Bespreek binnen je team en met de ouders onderling of je met elkaar wil meerijden. Dit kan ertoe leiden dat er meer ouders nodig zijn om te rijden naar uitwedstrijden. 

  Na het opsommen van al deze richtlijnen zou je bijna vergeten dat we als bestuur zeer verheugd zijn om iedereen weer op het veld te treffen. Dat is natuurlijk wel het geval en we hopen dat we op deze wijze de kantine, kleedkamers en velden kunnen openhouden voor iedereen en alle ouders en toeschouwers op onze accommodatie kunnen verwelkomen tijdens trainingsavonden en wedstrijden.  

  Laten we samen de coronamaatregelen naleven en genieten dat we onze geliefde sport weer kunnen uitoefenen. Dank voor jullie begrip en blijf gezond! 

  Bestuur KV KIOS