• Contributie

  Contributies 2018/2019

  Eind oktober zal de eerste kwartaalincasso van de contributies plaatsvinden.

  Afgelopen seizoen hebben we veel problemen gehad om alle contributies op tijd te innen. Zelfs nu nog hebben we nog niet alles binnen, de betreffende leden krijgen daar snel iets over te horen. Verzoek aan alle leden en ouders van (jeugd)leden is, om er voor te zorgen dat wij de verschuldigde bedragen kunnen incasseren. Er zijn ook een aantal leden die zelf hun contributie overmaken.

  Voor 1 november betalen betekent dat je het lagere bedrag kunt betalen. Na 1 november geldt het hogere bedrag.

   

  Hieronder staan nog eens de contributiebedragen voor 2018/2019 vermeld.

  Senioren (19 jaar en ouder)          € 257,00 / € 247,00

  Senioren zaal (19 jaar en ouder)  € 185,00 / € 175,00

  Junioren (16 t/m 18 jaar)              € 201,00 / € 191,00

  Aspiranten (12 t/m 15 jaar)           € 166,00 / € 156,00

  Pupillen (6 t/m 11 jaar)                  € 152,00 / € 142,00

  Kangoeroes (4 t/m 5 jaar)             €  53,00 / €  48,00

  Korfbalfitleden                                €  97,00 / €   87,00

  Niet spelende leden                        € 84,00 / €   74,00

   

  In dit geval kunt de contributie overmaken op bankrekening NL33 RABO 0151 7855 46 t.n.v. KV KIOS Contributie 2017/2018.