Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 17 september 20.00 uur

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Voor alle seniorenleden, juniorenleden, kaderleden, tennisleden, ouders van jeugdleden, donateurs en adverteerders/
sponsors.

Het bestuur nodigt u allen van harte uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op Maandag 17 september 2018. Aanvang 20.00 uur in de KIOS kantine.

Agenda van de JAL op maandag 17 september 2018 in het clubhuis.

Een half uur voor aanvang bent u van harte welkom en zal u een kopje koffie of thee aangeboden worden.

01. Opening, mededelingen en afmeldingen
02. Nadere vaststelling van de agenda
03. Ingekomen stukken: brief kascontrole commissie
04. Goedkeuring notulen van de JAL 18 september 2017
05. Behandeling en goedkeuring jaarverslagen diverse commissies
06. SEP mededelingen: De Stichting Eugenie Previnaireweg beheert voor KIOS de kantine etc.
07. Vooruitblik op het seizoen 2018 – 2019
08. Financiën: exploitatierekening, begroting en balans
09. Bestuursverkiezing en samenstelling commissies en afscheid kaderleden
10. Strategisch plan Kios en uitvoerbaarheid ivm beschikbaarheid kader
11. Vrijwilligerstaken: resultaten en evaluatie na eerste jaar
12. Rookbeleid Kios
13. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:

Voorzitter Bert Koeze
Secretaris (interne zaken) Cynthia van der Vliet
Penningmeester Bart Landman
Algemeen bestuurslid Albert Klingenberg
Algemeen bestuurslid Shelley Kool.
Nicolette Hulsbos fungeert voor KIOS als externe secretaris naar het KNKV en instanties en woont geen bestuursvergaderingen bij.

Bestuurssamenstelling seizoen 2018-2019
Bart Landman legt zijn bestuurslidmaatschap neer.
Kandidaten voor de functie Penningmeester kunnen ondersteund door vijf leden tot aanvang van de vergadering worden gemeld (artikel 14.2 HH)

Afmelden voor de JAL van 17 september 2018
Als je niet kunt komen, kun je je afmelden bij Cynthia van der Vliet per e-mail (vandervliet.kios@gmail.com).
Beschikbaarheid diverse stukken JAL
De diverse bijlagen zoals de jaarverslagen zullen in de week van 3 september rondgestuurd worden. De financiële stukken van KIOS
en de SEP zijn per mail op te vragen bij Bart Landman (b.landman@quicknet.nl). Tijdens de vergadering is ook een aantal bijlagen
beschikbaar.

No Replies to "Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 17 september 20.00 uur"