Gebruik van het DWF

Let op! Coaches en aanvoerders van ALLE KIOS-teams!

DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier)

De bond heeft recent een analyse gedaan met betrekking tot de registratie van wedstrijden in het DWF in de periode 1 september t/m 31 december 2019. De wens van de bond is om zo snel mogelijk over te gaan tot het afschaffen van de teamopgaves in Excel (dit moet elk deel van de competitie opnieuw gebeuren) en dit mogelijk te maken in Sportlink Club.

Dit gaat de wedstrijdsecretariaten veel tijd besparen. Hiervoor is echter een zorgvuldige registratie in het DWF nodig.

De uitkomsten zijn:
 Bijna al onze KIOS teams (met uitzondering van teams in het wedstrijdkorfbal) hebben in geen van hun gespeelde
wedstrijden in de genoemde periode gewisseld in hun wedstrijden. Dat kan bijna niet kloppen. Ook bij 4korfbal dienen
de wissels geregistreerd te worden.
 Elk team dient verplicht een coach te hebben, die daarmee ook verantwoordelijk is voor vastleggen van de wedstrijd
indien aanvoerder minderjarig is. Enkele KIOS teams (KIOS A3, D2 en F1) hebben bij geen enkele wedstrijd tot 31-12
een coach op het DWF gehad.
Gewenste acties:
 Vul de wissels, die hebben plaatsgevonden tijdens een wedstrijd in, in het DWF
 Vul de naam van de coach in (bij jeugdteams t/m de A-jeugd), in het DWF

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Groet,
Nicolette (secretaris) mede namens de TC en TCJ

No Replies to "Gebruik van het DWF"